Teknik Bilgi

KAPALI HAZNE NASIL ISITIYOR?

Hazne içinde yanma reaksiyonu başladıktan sonra,bu reaksiyonu devam ettirecek olan gerekli hava girişi hazne dizaynına göre alt odunluk bölümünden ve kapak cam arasından olur.Yanma şiddeti haznenin hava ve duman klapeleri ayarları istenilen ölçüde kontrol edilir.
Yaklaşık olarak,ilk ateşin yakılmasından 30 – 40 dakika içinde alevlerin yaydığı radiant enerji hazne cidarları tarafından emilerek dış tarafa transfer edilir.Yani, hazne gövdesinden ısı yaymaya başlar.Hazne etrafındaki hava ısınmaya başlayarak hafifler ve yukarı doğru hareketlenir.Teknik olarak hazne montajı sırasında etraftaki havanın kolay ve doğal sirkülasyon yapabilmesine dikkat edilir.
Hazneden yayılan ısının kaybedilmemesi için izolasyon son derece önemlidir.Bu sebeple,hazne arkasını da kapsayan üst bölümde ‘ısı odası ‘oluşturulur.Bu bölümde 800 dereceye dayanıklıözel izolasyon panelleri ve malzemeleri kullanılır.
Şömine dış giydirme modeline göre, su basmanı seviyesinden odunluk veya soğuk hava menfezi aracılığı ile sirkülasyon sağlanır.Hazneden yayılan ısı ile birlikte yukarı doğru hareket eden hava,doğal olarak alt taraftan soğuk hava girişini ve sirkülasyonu başlatır..Bu sirkülasyonu tamamlayan bölüm,ısı odasının üst kısmandaki sıcak hava çıkış menfezidir.
Hazne Kapasitesi,odun kalitesi ve yakma alışkanlıklarına göre ,evin içinde hiçbir ilave sisteme gerek duymadan,tamamen doğal bir hava sirkülasyonu sağlanmış olur.Isıtılan hava ile duman bacasıtamamen birbirinden ayrı ve yalıtılmış olduğu için %100 güvenlidir.

Şömine kurulumunda, dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar

Tanıtma:
Sistem, birbirlerine bir özel geçme yöntemiyle bağlanmış FT 20 dökme demir parçalar grubundan oluşmaktadır, sızdırmazlık ateşe dayanıklı bir macunla sağlanmıştır.
Grup, ısıtma gövdesinin dışına uygun şekilde yerleştirilmiş cıvata ve somunlarla bağlanmıştır.Kapak contası, cam tamponu, seramik levha (yanma bölmeleri için) gibi ilave edilecek parçalar amyantsız olacaktır. Şöminelerin, ısıtma gövdesi dış yüzeylerinin tamamı yalıtkan levhalardan oluşmuş bir dahili ısı toplama havası devresi vardır (prizmatik şömineler dışında).Şöminelerde, üst taraftan deflektörle tespit edilmiş olan bir dekoratif Levha dan oluşan çift şömine tabanı bulunmaktadır (prizmatik şömineler dışında).Sonuç olarak, bu levhanın sökülmesi ve takılması detektörün daha önceden sökülmesine bağlıdır(prizmatik şömineler dışında).Çalışma özellikleri:
Tavsiye edilen yakıtlar; Ürünlerimiz sadece odun yakmak için tasarlanmıştır meşe, gürgen, kayın, vb. Sert ağaç yumuşağa göre tercih edilir: kavak, söğüt, vb.
Çok şiddetli olarak yandıklarından reçineliler tavsiye edilmezler.Sadece nem oranı %20′ nin altında olan kuru ağaç kullanın (bunun anlamı, kesildikten sonra kapalı ve iyi havalandırılan bir yerde 2 yıl bekletilmiş ağaç demektir).Yeni kesilmiş ağacın verimi daha düşüktür ve daha çok katran oluşmasına neden olur, bundan başka yeni kesilmiş veya kurumamış ağaç ateşi boğarak anormal bir katran birikimine yol açar ve sonuç olarak bir şömine yangını çıkabilir.

Malzemelerin Kalitesi

– Tamamı döküm olan bir ısıtma gövdesi vardır
– Bu malzeme, yapısı açısından ısıtma cihazları için idealdir. Isıyı yükleyip biriktirerek geri verir.
– Muhtelif parçaların toplanması fabrikada iken vida ve civata veya gergi ile yapılır.
– Sızdırmazlık, kırılgan macunla temin edilmektedir.
– Bileşenler (kapı contaları, cam tamponlar, seramik kartonlar) amyantsızdır.
– Cam-seramikten imal edilmiş camı 750 dereceye kadar dayanır. Genleşme katsayısı 0 olduğundan ısının etkisiyle hiçbir şekilde kırılmaz ve çatlama yapmaz.

ÇOK ÖNEMLİ UYARILAR

Odada yanıcı gazların olması halinde şömineyi kesinlikle yakmayınız. Yakma sırasında şömineden duman çıkabilir, bu olay şöminenin bulunduğu odada havalandırma sisteminin yarattığı bir vakumdan kaynaklanabilir ve genellikle mekanik havalandırmalı mahallerde bu durumla karşılaşılmaktadır (mutfak aspiratörü vb.) Kapalı tip ateş bölmeli veya yanma bölmeli bir şöminenin çalışması için, mevzuat gereği ihtiyaç duyulan ortam havzası yemleme miktarı dışında ilave bir hava miktarına ihtiyaç vardır. Şöminenin bulunduğu odada yanma için gerekli hava miktarının yeterli düzeyde tespit edilmiş olduğunu kontrol etmek uygun olacaktır. Binanın mimari yapısı odaya hava girişinin yanma ve havalandırma ihtiyaçlarına göre yetersiz kalmasına neden oluyorsa, minimum 18 dm2 kesitli sürekli havalandırma pencereleri açmak suretiyle dış hava takviyesi yapılmalıdır.

-Yeterli havalandırma yoksa odalar koku, yoğuşma, nemlenme ve küflenmenim oluştuğu sağlıksız bir ortama dönüşürler.

-Tarafımızca verilmemiş ve tavsiye edilmemiş herhangi bir ilave aksesuar veya cihazın takılması şöminede çalışma arızalarına yol açabilir.

Ne Cins Odun Seçilmelidir?


-Yaş odunun yakılması daha zordur. Odun seçiminizi mutlaka kuru odundan yana kullanmalısınız.

-Kayın gibi özgül ağırlığı yüksek ağaç cinsleri, söğüt gibi daha hafif ağaçlara göre daha uzun yanarlar.

Esas önemli olan bir odun parçasının yanarken üretebildiği ısı miktarıdır. Özgül ağırlığı büyük olan 1 m3 miktarında bir odun cinsinin, özgül ağırlığı daha düşük 1 m3 miktarında bir odun cinsine göre (örnek: kavağa göre kayın) kalorifik potansiyeli kesinlikle daha yüksektir. Aşağıdaki tabloda birçok ağaç cinsinin hacim ve ağırlıkları arasındaki oranı görebilirsiniz.

Ağaç Türü                                                                               Oranları

Gürgen                                                                                 400-500 kg/m3
Meşe                                                                                    380-480 kg/m3
Huş Kayını                                                                           350-450 kg/m3
Kara Çam                                                                            300-400 kg/m3
Çam                                                                                    300-400 kg/m3
Kavak                                                                                  250-350 kg/m3
Köknar                                                                                 250-350 kg/m3
Akasya                                                                                250-350 kg/m3

Bakım Talimatı

-Gereken her seferde külleri temizleyiniz. Küllüğü boşaltınız. Küller süs görünümü vermek düşüncesi ile ızgaraya temas edene kadar biriktirilmemelidir. Küller biriktiğinde ızgara soğuyamayacağı için kısa sürede tahrip olma tehlikesi vardır. Diğer taraftan bu küller yanma havası sirkülasyonunu bozacaktır. Şömineden çıkartılan külleri sızdırmaz kapaklı metal bir kaba koyunuz. Ateş sönene ve tamamen soğuyuncaya kadar kabı yanabilir malzemelerin uzağında yanmaz bir zemin üzerinde tutunuz.

Cam Temizliği

-Temizlik şömine sıcakken yapılmalıdır. Piyasada, birikmiş kirlerin kolayca temizlemesini sağlayan çok sayıda ürün vardır. Lütfen ürünler satın alırken dikkat edin ve kullanım talimatını dikkatlice okuyun. Aşındırıcı ürünleri kesinlikle      kullanmayınız.

-Eğer cam değiştireceksiniz, cam tespit cıvatalarını gevşetiniz. İzolasyon ve sarsıntı tamponlarını çıkartınız. Yeni takılacak cam yüksek sıcaklığa dayanıklı (750°C), ‘ vitroseramik’ veya ‘görüş tipi’ özel bir cam olmalıdır

-Çıkma  malzeme veya cam  kullanmayınız.
-Kapağı hızla çarparak değil, tutamak yardımıyla kapatmaya dikkat ediniz. Aynı şekilde yukarı kaldırarak açılan kapakları da, tamamen açılana kadar tutunuz.

-Ateşi camın çok yakınında yakmayınız.

-Şömineyi camı kırık olarak  kullanmayınız.
-Parlayıcı bir sıvı, yağ veya uygun olmayan herhangi başka bir yakıt kullanmayınız.

Baca  Katranının   Temizlemesi

Odun yavaş yavaş yanarken ortaya çıkan katran ve organik gazlar odundan çıkan su buharıyla reaksiyona girerek daha soğuk olan baca iç çeperlerinde katran birikimine yol açarlar. Bu katran birikintileri tutuşursa şiddetli bir yangın    çıkabilir.
Belli bir kullanım süresi içinde şöminenizi tanıyıp baca katranı temizleme için gerekli aralıkları belirleyene kadar her gün katran birikimini kontrol ediniz. Yanma ne kadar şiddetliyse katran oluşumunun o kadar az olacağını unutmayınız, her 6 ayda bir temizlik yeterli olacaktır. Katran birikiminin kontrolü için baca her 2 ayda bir gözden geçirilmelidir.

Güvenlik

Parlayıcı ve yanıcı maddelerden yapılmış eşyalar şöminenin önünden en az 1,5 metre uzakta olmalıdır.
Çocuklar şöminenin çok sıcak ve dokunulmaması gereken bir yer olduğu konusunda uyarılmalıdır.
Eğer bir şömine yangını çıkarsa derhal hava yanması girişlerini kapatınız (odun doldurma kapağı, küllük çekmecesi, küllük üzerindeki ilk yanma havası emme tertibatı butonu). Ardından hemen itfaiyeye haber veriniz.

Şömine sobalarda;

parke, halı gibi ısıya dayanıksız zeminlerde, şöminenin altına bir yalıtım tablası yerleştirilmelidir.  Kolay yanan döşeme malzemeleri,  şömineden en az 50 cm. uzağa konumlandırılmalıdır. Eşyalar da,  şömineden en az 1 m. mesafe            bırakılarak  yerleştirilmelidir.
Yanan şöminede,  tabanı ısıdan koruyan kül çekmecesi takılı olmalıdır. Kapısı açık yakılan şömine sobalarda, kıvılcım sıçramaları olabileceği unutulmamalıdır.

Şömine haznelerini satın alırken can ve mal güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

 

Şömine nasıl yakılır?

Odun doldururken kapağı yavaşça açınız, baca klapesi olan sistemlerde klapeyi açınız.

Şömine odunlarını 12-15 çapında olanlardan seçiniz ve maksimum 3-4 adet kütük atınız.

Daha yavaş bir yanma için odun koymadan önce alevlerin alçalmasını bekleyiniz ve çok canlı ateşe odun atmaktan kaçınınız.

Şömine Yakıtları

Odunlu şömineler için;

Meşe, gürgen, kayın vb. sert yapıya sahip ağaçlar, yumuşak yapılı ağaçlara göre tavsiye edilir.

Çok şiddetli olarak yandıklarından reçineli ağaçlar tavsiye edilmez. Şöminenin enerjisini arttırmak için ve şömine camlarında is olmasını engellemek için En az iki yıl kurutulmuş nem oranı %20’nin altında olan odunlar kullanılmalıdır.

Yeni kesilmiş ağaçların verimi düşüktür ve camlarda katran oluşmasına neden olur.

Kullanılması yasaklanmış yakıtlar;

Sert mineral yakıtlar: kömür vb.

Afrika kökenli ağaçlar: Akaju vb.

Tuzlu ortamda beklemiş ağaçlar.

Yanma ve yakmayı kolaylaştırmak için yağ, alkol, akaryakıt vb. kimyasalların kullanılması kesinlikle yasaktır.

Bunlar kısaca şöyle sıralayabiliriz:

– CE Belgesi ve Test Numaraları,
– Garanti Belgesi,
– Döküm Normlarına Uygunluk Belgesi ( EN13229 )
– Sanayi Ticaret Bakanlığından Alınmış Üretime Uygunluk Belgesi

Dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri ise, yapılacak montajın, sattığı ürünün tüm sorumluluğunu üstlenebilecek yetkili kurumlara ve bu kurumların kalifiye elemanlarına yaptırılmasıdır.

Bize hemen ulaşmak için buradan mesajınızı iletebilirsiniz.

Mesajınız için teşekkürler :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty